Skip to content

Realizujeme projekty spolufinancované EU

Projekt: Obalová řešení na míru

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012154

Projekt je realizování v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zavedení produktové a procesní inovace jednodílných kartonových obalů s fixační folí ve firmě Packung s.r.o. Předmětem projektu je nákup nových technologií umožňující zavedení této inovace. Projekt cílí na zvýšení konkurenceschopnosti podniku a jeho výrobní efektivity.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ROZVOJ AUTOMATIZACE A DIGITALIZACE V PODNIKU PACKUNG S.R.O.

Přidejte se do naší sítě obalových profesionálů