BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230404T075217Z DESCRIPTION:Stroje Case Erector a Case Sealer společnosti LANTECH jsou vel mi efektivní technologií v automatizaci průmyslového balení. Zaříze ní Case Erector je navrženo k sestavení krabic\, které se používají k balení různých typů výrobků\, zatímco Case Sealer slouží k uza vírání těchto krabic. Díky použití obou těchto strojů je možné rychlá a efektivní kompletace velkého množství krabic\, což umožňu je snadné a účinné balení výrobků. Obě zařízení fungují velmi dobře jako součást plně automatizovaných výrobních linek\, které m ohou být navrženy tak\, aby splňovaly specifické požadavky zákazník a (zásobníky více typů krabic\, způsoby a směry balení a lepení..) . Tyto stroje přinášejí významné úspory nákladů práce a zásadn ě zvyšují produktivitu\, což je v dnešní době zásadní diskusní t éma pro výrobní a fullfilmentové společnosti\, které se snaží maxi malizovat ziskovost svých operací holisticky.\nPřidejte se k nám na na šem webináři\, kde Vám ukážeme konkrétní realizace strojů LANTECH v ČR a možnosti jejich uplatnění v provozu.\n \n_____________________ ___________________________________________________________ \nSchůzka v M icrosoft Teams \nPřipojte se přes počítač\, mobilní aplikaci nebo za řízení místnosti \nKliknutím sem se připojíte ke schůzce \nID schůzky: 321 138 313 19 \nPřístupový kód: sm8NF6 \nStáhnout Teams | Připojit se na webu \nDalší informace | Možnosti schůzky \n___________________________ _____________________________________________________ \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20230414T103000 DTSTAMP:20230404T075217Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20230414T090000 LAST-MODIFIED:20230404T075217Z LOCATION:Schůzka Microsoft Teams ORGANIZER;CN="Tomáš Koláček (Packung s.r.o.)":mailto:kolacek@packung.cz PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs: Webinář: Case Erectory a Sealery LANTECH - Kompletac e krabic díky automatizaci TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000306BFDD3D866D901000000000000000 0100000009F3017C8FE93684DAB34A403A40619B8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Stroje Case Erector a Case Sealer společnosti LANTECH jsou velmi efektivní technol ogií v automatizaci průmyslového balení. Zařízení Case Erector je navrženo k sestavení krabic\, které se použí vají k balení různých typů výrobků\, zatímco Case Sealer slouží k uzavírání těchto krabic. Díky použití o bou těchto strojů je možné rychlá a efektivní kompletace velkého mn ožství krabic\, což umožňuje snadné a účinné balení výrobků. O bě zařízení fungují velmi dobře jako součást plně automatizovaný ch výrobních linek\, které mohou být navrženy tak\, aby splňovaly sp ecifické požadavky zákazníka (zásobníky více typů krabic\, způsob y a směry balení a lepení..). Tyto stroje přinášejí významné úsp ory nákladů práce a zásadně zvyšují produktivitu\, což je v dnešn í době zásadní diskusní téma pro výrobní a full filmentové společnosti\, které se snaží maximalizovat ziskovos t svých operací holisticky.

Přidejte se k nám na naš em webináři\, kde Vám ukážeme konkrétní realizace strojů LANTECH v ČR a možnosti jejich uplatnění v provozu.

 \;

_________________________ _______________________________________________________

< div>

Schůzka v Microsoft Teams

ID schůzky: 321 138 313 19
Přístupový kód: sm8NF6 < span style='font-family:"Segoe UI"\,sans-serif\;mso-fareast-font-family:"T imes New Roman"\;color:#252424'>

< /div>

___________________________________________________________________ _____________

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR