Realizujeme projekty spolufinancované EU

Název projektu: Obalová řešení na míru

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012154

Projekt je realizování v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zavedení produktové a procesní inovace jednodílných kartonových obalů s fixační folí ve firmě Packung s.r.o. Předmětem projektu je nákup nových technologií umožňující zavedení této inovace. Projekt cílí na zvýšení konkurenceschopnosti podniku a jeho výrobní efektivity.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Typ Data ke stažení
PDF Poster ke stažení

Název projektu: Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku Packung s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0018938

Předmětem projektu je pořízení nových technologií pro rozvoj digitalizace a propojenosti podniku online. Společnost bude schopna dosahovat vyšších
tržeb a stane se tak více konkurenceschopnější.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Typ Data ke stažení
PDF Poster ke stažení

Název projektu: Digitální transformace v podniku Packung s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0004732

Předmětem projektu je posílení digitálního prostředí a automatizaci ve společnosti Packung, s.r.o. za pomocí pořízení nových technologií a software. Cílem projektu je digitalizovat a automatizovat značnou část podnikových procesů společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Typ Data ke stažení
PDF Poster ke stažení